CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie cz.II przemysłA. Valean: Komisja nie wyciąga odpowiednich wniosków, trzeba dodać do strategii odpowiednie kroki, by klimat dla producentów europejskich stał się bardziej korzystny. Plan działań musi być oparty na koordynacji działań, wszakże mamy do dyspozycji wszelkie niezbędne informacje. Wiemy gdzie tkwią problemy, CARS 2020 musi spełnić oczekiwania, które ze sobą niesie, a więc zmniejszenie biurokracji, przy zwiększeniu konkurencyjności.

V. Jadot: W omawianym sektorze mamy nadwyżkę produkcji, Europa winna przygotować strategię, która przeorientuje tę nadwyżkę na inne sektory, np. na lżejszy przemysł, na OZE, choćby w produkcji energii wiatrowej. Nie należy ślepo i na siłę wspierać tego sektora. W sprawozdaniu trzeba wyjaśnić połączenie miedzy przemysłem a regulacjami. Zbyt często państwa członkowskie idą za głosem producentów, a ci zaś skorzy są do ulegania nastrojom, które panują na rynku niemieckim.

J. Brezina : znaczna część przygotowanego dokumentu nie bierze pod uwagę aspektów, które prowadza do spadku popytu na samochody. Nie wyszliśmy ciągle z kryzysu, który jest ważnym czynnikiem. Od nas samych także zależy wiele, trzeba się zastanowić w jaki sposób UE wspiera konkurencyjność tego sektora? Mamy wysokie koszty energii, wręcz ogromne. Nasze ambicje, nasze cele redukcji CO2, są najwyższe na świecie, wiele kosztują. Rosną koszty w tym zakresie jak i cen. Nasze ambicje prowadza często w innym kierunku wywołają skutki odwrotne od zamierzonych. Trzeba patrzeć na wszystko realistycznie.

F. Berdot: Należy skupić się na innowacyjności w handlu, pomyśleć trzeba o tym ile osób korzystałoby z innego pojazdu w dzień i wieczorem. Nieraz bardziej potrzebny byłby samochód duży, innym razem mały. By móc rozluźnić barierę własności i formalizacji w zakresie rejestracji i własności należy znieść wszystkie problemy biurokratyczne i formalne w urzędach. To może wpłynąć jedynie korzystnie na ten wrażliwy rynek.