CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie cz.I przemysłF. Proust sprawozdawca: Cars 2020, to sektor zainteresowania od 2008 roku. Trzeba wyznaczyć taką ścieżkę, by przygotowywany dokument miał faktyczną wartość dodaną zgodnie z oczekiwaniem obywateli. Celem Europy jest zachowanie miejsc pracy i produkcji w przemyśle samochodowym, reformy nie były natomiast celem samym w sobie. Polityka Europejska musi być innowacyjna i trzeba ją chronić. Celem UE jest pójście ścieżką, którą wyznaczyły USA, jednak dzisiaj zachowujemy się niczym „śpiąca królewna”, potrzeba jednego, zdecydowanego głosu jak działać. Niepokojącym może być fakt nadwyżki produkcyjnej, która dotyka niemal wszystkich marek. Musimy mieć krótkoterminową perspektywę konkretnych działań, z uwzględnieniem obecnej pozycji i wspólnej wizji, mianownika, tak by skutecznie konkurować z resztą świata. Na rynku wewnętrznym należy  chronić IPR i praw własności, trzeba standaryzować produkowane auta. Potrzeba zasady wzajemności, warto mówić o ich skutkach, prowadzić nieustanny dialog. Komisja wystosowała dobre propozycje, jeśli idzie o badania naukowe. Trzeba przy tym pamiętać, że konkurencja ma służyć gospodarce, a nie odwrotnie. Inteligentne przepisy nie powinny być przeładowane, każdy paragraf ma jakiś ciężar dla runku, dlatego potrzeba spójności i jak najmniejszej uciążliwości. Zasoby ludzkie, rynek pracy wygląda inaczej niż oczekiwania. Potrzeba doskonalenia pracowników, trzeba poprawić dialog społeczny w tym zakresie i jego dopracowanie. Należy działać wspólnie, także w PE.

A. Gierek: Komisja Europejska przygotowała program CARS 2020, do czego skłoniła ją sytuacja ekonomiczna w sektorze samochodowym. Sygnałem alarmowym złej kondycji był kryzys i spadek popytu z 17 mln sztuk rocznie, do 12 mln sztuk obecnie. W jaki sposób można to wytłumaczyć? W USA po spadku produkcji do 12 mln, obserwowany jest wzrost popytu, aż do 17 mln. W Europie zaś kryzys się pogłębia. Dlaczego tak się dzieje, jaki jest powód tego, iż nie możemy odbić się od dna, mimo tego, że rynek unijny jest 1,5 razy większy? Trzeba znaleźć odpowiedzi na te pytania. Materiał przygotowany przez Komisję jest błędny i zawiera uproszczenia. Ogranicza się do producentów na terenie UE, nie obejmując tego holistycznie. Przemysł motoryzacyjny to także producenci części i innych komponentów