Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie cz.III przemysłV. Prodi: Nieodzownym jest, by UE utrzymała przemysł metalurgiczny w sposób godnie nawiązujący do swej przeszłości. Godne uwagi są słowa sprawozdawcy, postulujące za złomowaniem europejskich statków w Europie. Z zadowoleniem stwierdzić trzeba, że np. statek Costa Concordia będzie doprowadzony do europejskiego portu właśnie w celu złomowania, co znaczy, że dziesiątki tysięcy ton stoli trafi do naszego przemysłu. Trzeba jednak uwzględniać ten system całościowo. Maksymalne wykorzystywanie surowca oznacza mniejsze zużycie energii. Trzeba zwracać uwagę na najnowsze technologie, które oparte już są, nie na węglu, ale na wodorze, także w niektórych etapach produkcji stali. W to powinno się rzeczywiście inwestować.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Trzeba wyrazić zadowolenie z projektu sprawozdania. Komisja podpisuje się pod czterema głównymi kierunkami działań, które zostały zidentyfikowane jako możliwość wzmocnienia konkurencyjności branży stalowej w Europie. Jak wielu innych członków tej Komisji już sugerowało, nie chodzi tylko i wyłącznie o ten kryzys, w którym branża znajduje się w chwili obecnej, o straconych miejscach pracy. Chodzi także o inne, szersze kwestie. Europa była kiedyś największym producentem stali na świecie, teraz Europa stanowi około 11% produkcji światowej, przewidywania są takie, że Chiny zaczną wieść zdecydowany prym, już teraz kontrolują około 50% rynku światowego. Między innymi dlatego Europa potrzebuje odpowiedniej strategii. Te cztery osie, które zostały określone przez Parlament mówią o konkurencyjnym systemie cen oraz dobrym zrównoważeniem pomiędzy kwestiami ekologicznymi i przemysłowymi i zagwarantowaniu równych szans dla wszystkich. Inwestycje w badania i rozwój są bardzo istotne, a jeżeli zostaną właściwie zrealizowane pozwolą na rozwijanie się tej branży w sposób zrównoważony na całym kontynencie. Stwierdzić trzeba, że pan Rübig bardzo właściwie określił, jak bardzo ważne jest przekazywanie właściwych informacji klientom branży. Klienci powinni być w stanie odróżnić różne typy stali, czyli np. stalą chińska i stalą europejską. Pan Prodi mówił o kwestii recyklingu, o źródłach wtórnych. Horyzont 2020, czyli nowe narzędzie dla badań i rozwoju, które ma wejść w życie w przyszłym roku, ma się także częściowo skoncentrować na tym, w jaki sposób zwiększyć recykling w tego typu branżach, więc pojawią się nowe szanse, które pozwolą wzmocnić recykling w Europie. Przetwarzanie jest bardzo istotne z wielu powodów m.in. dlatego, że jest bardziej ekologiczne z dużym potencjałem rozwoju. Wspomniano o statkach, które są złomowane, rozbierane poza Europą i jeżeli byłyby w Europie właściwe instalacje, to Europa zyskałaby dodatkowe, cenne surowce – trzeba to poważnie przemyśleć.

A.Vidal Qadras: Sprawozdanie pana Gurcka jest bardzo dobre, ponieważ zwraca uwagę na wszystkie kwestie, o których państwo mówili w swoich wypowiedziach. Nie powinno się być może bardzo pesymistycznie nastawionymi, ponieważ prawdą jest, że setki miejsc pracy stracono w ostatnich latach, ale nadal Europa jest drugim na świecie producentem stali, więc nie trzeba być aż tak samokrytycznym. Europa nadal ma sporą moc, jeżeli chodzi o tę branżę. Już wspomniano, że Europa straciła wiele miejsc pracy, gdyż konkurenci mają tańsze ceny energii, ale często działają także wbrew zasadom uczciwej konkurencji, nie szanując w takim stopniu, jak Europa pewnych aspektów dotyczących jakości związanej ze standardami ekologicznymi, czy też socjalnymi. Rachunek za energię stanowi 40% kosztów produkcji stali, zatem trzeba się koncentrować na tańszej energii. Poza tym innowacje oraz badania i rozwój są zdecydowanie kluczowe dla tej branży. Trzeba się skoncentrować na konkurencyjności, na nowych produktach, na innowacji, na wartości dodanej. To powinno się robić i wydaje mi się, że protekcjonizm nie jest rozwiązaniem, dlatego że doświadczenie pokazało nam jasno, iż kraje, które są protekcjonistycznie nastawione niszczą innych, jak również niszczą też siebie.