Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie cz.VI przemysłJ. Henin: Podzielam wypowiedzi przedmówców, trzeba mocnego przemysłu i miejsc pracy w tym sektorze, Europa nie będzie w stanie funkcjonować z obecnymi ramami legislacyjnymi, obciążeniami i niesprawiedliwą konkurencją. Metalurgia francuska nie jest już w stanie nic produkować po normalnych cenach, dlatego celem jest wypompowywanie wszystkich dóbr z zakładów i wysyłanie za granicę. AlcerolMittal we Francji działa jak pijawka, która tylko szkodzi.

B. Lange: Nie można wciąż pogarszać ram prawnych, które dotyczą przemysłu. Kwestią zasadniczą powinien być fakt, że popyt wciąż spada. 14,7 mln aut zostało wyprodukowanych w zeszłym roku, obecnie prognozuje się nieco ponad 11 mln, a widoczny popyt na stal jest co raz mniejszy. Produkcja stalowa spadła o 30%, do okresu sprzed kryzysu. Konkurencyjność to także ważny aspekt, jest wiele nowych firm, w Abu Dhabi, Turcji, Rosji, trzeba o tym pamiętać. Wzmocnienie popytu, działalności innowacyjnej, zwiększy konkurencyjność. Potrzeba badań naukowych, by utrzymać jakość. Trzeba myśleć o miejscach pracy, by model który był za czasów Wspólnot działał dalej.

P. Rubig: Trzeba myśleć jak ustalać ceny energii, nasze zachowania są bez porównania do innych części świata. Trzeba tutaj równowagi. Wiele osób i organizacji zabiera głos w tej sprawie w Europie. Część z nich prowadzi antyprzemysłową politykę. Nasuwa się pytanie jaki jest ich cel i kogo reprezentują, chcąc wysłać przemysł poza Europę.

C. Trautmann: Trzeba zmusić KE i państwa członkowskie, by wspierały politykę promowania przemysłu stali, która jest kluczowa dla strategii przemysłowej. Oczekiwać należy reakcji ze strony KE. Widać jak na dłoni, co się stało z wykorzystaniem węgla i jego produkcją, trzeba myśleć o całym systemie, jako o systemie naczyń połączonych.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Niskie zapotrzebowanie na stal głównie w przemyśle motoryzacyjnym, dumpingowe ceny to jedne z przyczyn kryzysu na rynku. Decyzje UE, szczególnie w dziedzinie klimatu także miały ogromny wpływ na obecną sytuację na rynku. Trzeba pomyśleć o wykorzystaniu funduszy, by proces restrukturyzacji był łagodniejszy, by móc przekwalifikować i łagodniej przejść przez kryzys. Chcemy optymalnie wykorzystać Horyzont 2020, dla partnerstwa publiczno – prywatnego i programów dla branży metalurgicznej. Wszelkie informacje, które będą pomocne dla sprawozdania zostaną przedstawione przez KE na piśmie.