Polityka przemysłowa w erze globalizacji cz.II przemysłHenin: Kryzys uderzył mocno w nasz przemysł trzeba się, więc poważnie zastanowić jak o niego lepiej dbać. Przemysł musi brać pod uwagę kwestie środowiskowe, ale również także kwestie społeczne. W tej chwili mamy do czynienia z redukcją liczby zatrudnionych i odprzemysłowieniem Europy na rzecz innych krajów. Polityka przemysłowa powinna być jedna i powinna być to polityka odwagi, aby przełamać dyktat finansistów. Polityka przemysłowa powinna szanować środowisko i respektować prawa pracowników i obywateli.

Rubig: komisja ITRE powinna omawiać politykę przemysłową w dużo większym stopniu. W kwestii podatkowania musi być równe traktowanie – podatki nie powinny być płacone w Indiach czy Chinach, lecz w Europie. Produkty przychodzące z rynku globalnego do Europy powinny być opodatkowane, aby UE pozostała konkurencyjna.

Trautman: polityka przemysłowa dotyczy całej UE, konkurencyjności, zamówień publicznych. Należy skupić się na miejscach kluczowych – sektor samochodowy, farmaceutyczny, transport, energia, oznaczenia ekologiczne, sektor cyfrowy.