Polityka przemysłowa w erze globalizacji cz.III przemysłLange: szansą dla rozsądnej polityki przemysłowej w Europie jest jej integracja. Wzmacniać podstawę przemysłu można poprzez zintegrowanie tej polityki w ramach KE. Należy wspierać postęp w dziedzinie innowacji. Kluczowa jest kwestia wykształconych pracowników. Ważna jest także kultura przemysłowa.

Chatzimarkakis: Chiny muszą stać się naszym partnerem. Jednak musimy zadbać ochronę naszej własności intelektualnej, gdyż Chiny chcą wykorzystywać naszą wiedzę. Chiny dla nas są czynnikiem decydującym, jeśli chodzi o kreowanie polityki przemysłowej. Wyzwaniem jest również nadchodzące załamanie na rynku pracy – coraz ciężej będzie znaleźć dobrze wykwalifikowanego inżyniera i Europie grożą niedobory kadr. Musimy walczyć o lepszą imigrację i starać się zachęcić do przyjazdu.

Weber: włączenie wymiaru społecznego i ekologicznego do zawieranych umów handlowych jest niezwykle ważne. Należy jednak wspomnieć o kwestiach finansowania – pieniądze są narzędziem w wojnie ekonomicznej. Przemysł ucieka za granicę, Rada budżet ogranicza i nie będzie on źródłem środków, a euro-obligacje. Finansowanie jest kluczem do tej polityki, bez tego będzie to tylko plan, z niewielkimi szansami na sukces. Sukces zależy też od dobrej polityki monetarnej i od polityki konkurencji. Jeżeli euro będzie ponownie przeszacowane, a chiński juan będzie niedoszacowany, to i tak wszystko zostanie zniweczone przez konkurencję wymiany walut. UE powinna prowadzić aktywną politykę wymiany walut. Reindustrializacja powinna być priorytetem w UE.