Regionalne strategie na rzecz obszarów przemysłowych w Unii Europejskiej przemysłSprawozdawca A. Rosbach: Trzeba podkreślić, że powinno się wbudować elementy ochrony środowiska w te strategie. Chodzi tu o oczyszczanie wody oraz obszarów zanieczyszczonych. Obszary przemysłowe nie powinny być łączone z tymi zamieszkałymi przez ludzi.

J. E. Hibner: Kwestią priorytetową jest z pewnością finansowanie. Można tu mówić zarówno o finansowaniu ze środków unijnych jak i lokalnych czy krajowych. Drugim ważnym zagadnieniem są zmiany strukturalne takich ośrodków.

Fabryka przemysłowa

Fabryka przemysłowa

Trzeba tutaj zauważyć, że niezbędne jest wsparcie dla lokalnego przemysłu, który będzie szedł w innowacje i nowoczesne czyste technologie. Trzeba zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy regionami wewnątrz UE. Ważna kwestią jest podejście do nowych czystych technologii. Powinny być one rozmieszczane tam gdzie jest to najbardziej opłacalne i możliwe do realizacji. Niezbędne jest przestrzeganie przepisów dotyczących odpadów oraz zanieczyszczeń wód. Trzeba zadbać o możliwość magazynowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, ponieważ jest to główny bodziec ekoinnowacji.

L. McAvan: Propozycja ta pomoże w walce z bezrobociem na obszarach przemysłowych. Inwestując w wydajność energetyczną pomoże się utworzyć nowe miejsca pracy.