Wizyta A. Tajaniego, komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości przemysłPriorytetem jest nowa polityka przemysłowa oraz inteligentny i zrównoważony wzrost. Należy wykazać się zintegrowanym podejściem, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności. Polityka przemysłu i przedsiębiorczości musi być usystematyzowana, trzeba wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstw. Skoordynowana polityka gospodarcza jest głównym celem Komisji. Przemysł samochodowy musi stawiać czoła nowym wyzwaniom – pojazdy efektywnie energetycznie. Najpierw potrzebna jednak jest analiza wszystkich silnych i słabych stron. Wydany został nowy Komunikat Komisji mówiący o czystych i efektywnych ekonomicznie pojazdach. Redukcja emisji tlenków węgla jest kwestią priorytetową i należy podjąć cały szereg działań idących w alternatywnym kierunku, aby pojazdy i silniki były bardziej ekologiczne. Potrzebne są jednolite normy dla całej UE takie jak jednakowe stacje do ładowania akumulatorów i jednakowe gniazdka w przypadku pojazdów elektrycznych. Niezbędna jest normalizacja i bodźce finansowe, aby przyspieszyć masową produkcje takich pojazdów. Pod uwagę należy również wziąć silniki wodorowe, elektryczne oraz te napędzane biopaliwami. Kontynuowany będzie także program CARS 21.

Badania naukowe i rozwój, to kolejna niezwykle ważna dla Komisji dziedzina. Wspieranie tej sfery silnie wiąże się z konkurencyjnością przemysłu. Wspólnie z komisarz ds. badań, innowacji i nauki, p. Goeghegan-Quinn zdefiniowany został ambitny plan, który ma wejść w życie jesienią. Kapitał wysokiego ryzyka, finansowanie programów rozwoju przez międzynarodowe i krajowe jednostki, oraz reforma polityki w zakresie normalizacji (jesienią przedłożony zostanie plan dotyczący normalizacji) to główne zadania. Small Business Act działa bardzo dobrze i umożliwia rozmaite sukcesy. Kraje członkowskie poczyniły postępy w realizacji zalecenia, aby prościej i bardziej atrakcyjnie kształtować otoczenie formalne dla MŚP. Stosowne przepisy, które mogłyby złagodzić sytuację kryzysu muszą jednak zostać przyjęte już teraz. Jeśli chodzi o program ERASMUS dla przedsiębiorstw to już 2100 przedsiębiorstw aplikowało do przyjęcia do bazy danych programu, co oznacza duże zainteresowanie. Oznacza to, iż powinien on stać się stałym elementem działania. Badania kosmiczne również są traktowane priorytetowo. REACH w dalszym ciągu pozostaje priorytetem. Ważne jest to, aby przedsiębiorstwa otrzymały terminy rejestracji przed listopadem, inaczej będzie wiązało się to z zagrożeniem programu.