Wizyta Antonia Tajaniego, wiceprzewodniczącego Komisji i komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, dotycząca zorganizowanego dialogu: Parlament Europejski/Komisja Europejska cz.IV przemysłP. Rubig: Kapitał wysokiego ryzyka w StartUp-ach i MŚP powinien działać lepiej.

V. Prodi: Należy pamiętać, że w reindustrializacji znaczenie mają także dobra niematerialne i trzeba na to również zwrócić uwagę.

M. Ransdorf: Jakie środki na rzecz reindustrializacji i wzrostu planuje Komisja przeznaczyć dla polepszenia siły roboczej.

J. Andres Barea: Mamy do czynienia z ciągłymi cięciami, np. w Horyzoncie 2020. Jak to wpłynie na technologie?

J. P. Audy: Zbliża się kampania. Konsument uważa że kryzys powstał ze względu na industrializacje. Ludzie uważają że poświęcony został przemysł tekstylny. Powinien zostać przeprowadzony przegląd polityki przemysłowej i handlowej.

Antoni Tajani: Proces produkcji przez lata bardzo się zmienił. Są sektory kluczowe gdzie są duże zdolności badawcze. Są Fundusze Europejskie, które mogą tworzyć nowy przemysł na wysokim poziomie. Są dobre wyniki jeżeli chodzi o badania naukowe. Trzeba dopilnować, żeby nie stracić najlepszych badaczy i naukowców. Trzeba zapobiegać drenażowi mózgów. Bardzo ważne są klastry – współpraca uniwersytetów z przemysłem i MŚP. Konieczny jest łatwy dostęp do niskooprocentowanych kredytów. Ważne, by zainteresować inwestorów MŚP – należy to stymulować. Jeżeli chodzi o gaz łupkowy – należy zachować neutralność. Trzeba dobrze i mądrze ocenić sytuację, Drzwi wciąż są otwarte, ale trzeba uporać się z problemami które występują.