Wizyta Antonia Tajaniego, wiceprzewodniczącego Komisji i komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, dotycząca zorganizowanego dialogu: Parlament Europejski/Komisja Europejska cz.III przemysłAntoni Tajani: Trzeba przygotować nieformalne spotkanie Rady ds. Przemysłu, aby sformuowała całą serie pomysłów dotyczących przemysłu. Trzeba dać jasny sygnał. Ważne by przezwyciężyć kryzys. Potrzebna jest prawdziwa polityka przemysłowa. Jest cala seria kwestii do omówienia: Ceny energii, kwestia gazu łupkowego. Trzeba stworzyć pakiet na rzecz przemysłu. Unia Europejska musi być bardziej konkurencyjna. Ważne są kwestie kapitału wysokiego ryzyka, który musi być w Europie bardziej doceniony.

P. del Castillo: W komunikacie Komisji Europejskiej rozróżnia się nowy i stary przemysł względem emisji CO2. Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Szczególnie dlatego, że te przemysły się przenikają i nie mogą bez siebie istnieć. Teraz to wygląda tak, że mamy przemysł zły i przemysł dobry. W sektorze przemysłowym jest kryzys i to ma negatywny wpływ. Jak można stworzyć lepsze warunki?

E. Tosenovsky: Globalizacja się szybko rozwija. Europa powinna wykorzystać swoja wiedzę i kulturę. Ważna jest Agenda Cyfrowa. Rozwijane są innowacyjne technologie, ale nie wiemy jaki to będzie miało wpływ na przemysł. Ważna jest stabilność finansowa.

P. Toia: Trzeba pomagać państwom członkowskim i gospodarce europejskiej w wyjściu z kryzysu. Ważne jest przejście z idei na produkty. Konieczna jest konkurencyjność. Trzeba się zastanowić nad kwestiami kredytów. Jeżeli chodzi o reindustrializacje, trzeba pamiętać o tym co mamy i co wymaga pomocy.

J. Buzek: Reindustrializacja jest projektem, który pozostanie na lata. Trzeba wykorzystać to, że Przewodniczący Van Rompuy jest bardzo otwarty na propozycje Parlamentu Europejskiego. Jak na plany UE wpłynie otwarty handel ze Stanami Zjednoczonymi?

A. Gierek: Dla przemysłu ważna jest energia o dużej gęstości i mocy biernej. To może stanowić do 50% ceny produktu. Ważne są ceny materiałów i koszty pracy ludzi, które w Europie są bardzo wysokie. Biorąc to wszystko pod uwagę – Europa nie ma szans na arenie międzynarodowej.

J. Creutzmann: Potrzebujemy konkurencyjności. Ważne są strategie dotyczące reindustrializacji. Przemysł musi mieć przynajmniej 20% udział w PKB. Trzeba pamiętać ze to spowoduje większe emisje, a tymczasem Komisja chce wprowadzić backloading w system ETS, zapominając jak duży udział w kosztach ogólnych ma koszt energii.