Wizyta Evaldasa Gustasa, litewskiego ministra gospodarki, urzędująca prezydencja Rady Unii Europejskiej cz.II przemysłJ.P. Audy: Stopa industrializacji Litwy to ponad 20%, czyli więcej niż średnia zakładana przez KE. Warto zapytać w jaki sposób udało się to osiągnąć? Średnia unijna to dzisiaj 16%, dlatego też warto poznać tę tajemnicę litewskiego sukcesu. Jakie jest stanowisko Litwy w sprawie relacji z Rosją, która nie jest objęte partnerstwem wschodnim? Czy nie należy w tym aspekcie kooperować z Rosją?

Minister Evaldas Gustas: Przede wszystkim wypada podziękować za zaoferowane wsparcie i przyznać, że reindustrializacja, to niezwykle ważne narzędzie w kontekście łagodzenia konsekwencji zmian klimatu. W najbliższym czasie tzw. podejście „eko”, będzie mieć ogromny wpływ na cały europejski przemysł. Wszystko to przekłada się na koszty, ale jednocześnie branże motywowane są do szukania innowacyjnych rozwiązań. Co do wysp energetycznych, zgoda jest co do tego, iż Litwa jest taką wyspą, zaś kolejny litewski minister przedstawi bardziej wyczerpujące wyjaśnienia. W aspekcie zamówień publicznych, Litwa poczyniła znaczące postępy, bowiem około 80% z nich odbywa się drogą elektroniczną. Priorytetem Prezydencji jest dążenie do innowacyjności przez zamówienia
publiczne. Jest to niezwykle ważne zdanie, gdyż 10% PKB jest przekazywane na zamówienia publiczne, stąd tak ważne jest całkowite przejście na drogę elektroniczną. Program COPERNIC i polityka kosmiczna pozostaną w zainteresowaniu Prezydencji, gdyż potencjał tego programu jest znaczący. Litwa zrobi wszystko, by na czas przyjąć odpowiednie akty prawne, tak by program mógł ruszyć od roku 2014. By tak się stało należy ściśle współpracować z PE, wliczając w to również kwestie finansów, które zostały niedawno ostatecznie rozstrzygnięte w kontekście programu COPERNIC, przy okazji zakończonych negocjacji budżetowych. Główna część finansowania tego programu zostanie przyznana na początku okresu budżetowego i właściwie będzie można rozpocząć wdrażanie programu od razu. Przemysł odpowiada za 24% PKB na Litwie, zaś kraj ten dąży do poziomu 25%. Źródło tego sukcesu nie jest jednolite – Litwa posiada silnie rozwinięty przemysł obróbki drewna i chemiczny, co przy chłonnych rynkach eksportowych daje dobre wyniki. Z Rosją łączą ją ożywione kontakty handlowe, które mogą przynieść tylko pozytywne efekty i do takich relacji należy dążyć. Reindustrializacja, związana jest ze zwiększoną konkurencyjnością, dlatego warto stawiać na lepsze regulacje w zakresie polityki przemysłowej. W lipcu br. Prezydencja zacznie rozmowy dotyczące większej skuteczności małych i średnich przedsiębiorstw oraz elektronicznych zamówień publicznych. W grudniu, po zapoznaniu się z komunikatem KE będzie można pochwalić się konkluzją końcową na posiedzeniu Rady. Środki owszem są niższe, ale należy dokonać przede wszystkim przeglądu praktyk i obowiązującego prawa, by zwiększyć tak pożądaną przez wszystkich efektywność. Warto promować działania innowacyjne, głównie w oparciu o zwiększony popyt na innowacyjne produkty i usługi, tworzenie sieci i klastrów, a także lepsze monitorowanie. Budżet jest zatem ważny, ale nie decydujący, gdyż wiele zależy od skutecznych negocjacji.

J. A. Barea: Wszędzie traci się środki finansowe, bowiem istnieje zbyt duży rozdźwięk miedzy pomiędzy poszczególnymi krajami, a obecny budżet UE jest na poziomie z 1997 r. Trzeba podjąć konkretne działania, dlatego warto pytać w jaki sposób Litwa chce osiągnąć zwiększoną harmonizację w kwestii finansów?