Wizyta Evaldasa Gustasa, litewskiego ministra gospodarki, urzędująca prezydencja Rady Unii Europejskiej cz.I przemysłMinister Evaldas Gustas : Dzisiejsze spotkanie, to świetna możliwość zapoznania się ze stanowiskiem komisji ITRE. Podczas kryzysu, UE musi opracować inteligentną politykę przemysłową. Potrzeba tu silnej współpracy między państwami europejskimi. Trzeba ocenić postępy dokonane do tej pory i określić co jest potrzebne, stworzyć bilans otwarcia oraz określić priorytety krótko i średnioterminowe dla przemysłu. Stymulowanie popytu na nowatorskie pomysły, lepszy dostęp do funduszy, ukierunkowanie na politykę promującą klastry i sieci, niewątpliwie przyczyni się do rozwoju i podaży na miejsca pracy. Należy promować zatrudnienie przez zamówienia publiczne i rozmawiać o innowacjach w polityce przemysłowej. Wynik do którego potrzeba dążyć, to ogólna promocja polityki innowacyjnej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, to siła napędowa gospodarki, dlatego trzeba promować ideę: „myśl najpierw na małą skalę”. Dyskusje dotyczące Small bussines Act, należy przenieść na wyższy poziom polityczny, zaś PE powinien zwrócić na to szczególną uwagę. W listopadzie zgromadzenie małych i średnich przedsiębiorstw będzie rozmawiać o odnowie Europy po kryzysie, spotkanie odbędzie się na Litwie. Prezydencja Litewska będzie chciała zapewnić, iż nowe inicjatywy będą szczególnie korzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz usprawnić istniejące narzędzia i promować najlepsze praktyki z wszystkich państw członkowskich. Należy dążyć by UE gwarantowała odpowiednie standardy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw, już od początku 2014 r. COSME – polityka kosmiczna jest bardzo ważna w kontekście wzrostu UE, przede wszystkim warto skupić się na kwestii tak ważnych inicjatyw, jak program COPERNIC. Nowa Prezydencja wyraża nadzieję na skuteczną współpracę z PE, podczas całego okresu jej trwania i jednocześnie zaprasza szerokie gremium do udziału w międzynarodowej konferencji pod nazwą „Gospodarka kosmiczna w znaczeniu wielowymiarowym”, która odbędzie się w najbliższym czasie na Litwie.

J. Hibner: Społeczność europejską czeka wiele bardzo istotnych kwestii, które będą w niedługim czasie głosowane w Radzie. Warto zapytać jaka będzie polityka Litwy w zakresie backloadingu, czy Litwa uważa, że to co zostało dokonane w zakresie emisji CO2 w ostatnim czasie, to dobre posunięcie dla europejskiego przemysłu? W jakim kierunku Litwa będzie prowadzić negocjacje? Kolejna nurtująca kwestia, to powstawanie w Europie tzw. wysp energetycznych, do których należy m.in. Litwa. Są to obszary niedostatecznie zaopatrzone w energię elektryczną, dlatego też warto mówić o tym w jaki sposób Litwa zamierza zająć się tą kwestią oraz jak chce przyśpieszyć rozwój w tym zakresie i czy będzie potrzebowała w tym zakresie pomocy ze strony PE?

Z. Balcytis: Warto zauważyć, że w kontekście wspomnianych tu już wcześniej zamówień publicznych, toczą się od wielu już lat w PE na ten temat długie debaty. Należy zatem zapytać w jaki sposób będzie przebiegać ulepszanie procedur w zakresie prawa zamówień publicznych?

V. Prodi: Program COPRERNIC znajduje się w awangardzie technologicznej programów prowadzonych przez UE, pozwalając jednocześnie na precyzyjne zarządzanie terenami, które są objęte badaniami. Przyznane środki finansowe, jeśli się pojawią to zostaną bardzo szybko wydane, dlatego też trzeba uznać, że instrument ten ma absolutnie kluczowe znaczenie w zakresie opóźniania zmian ocieplenia klimatycznego. Trzeba dołożyć wszelkich starań, by wprowadzić omawiane narzędzie w życie, gdyż wiąże się z tym możliwość dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia szkoleń związanych z gospodarowaniem przestrzennym, co będzie dla unijnej gospodarki bardzo owocne.