Wymiana poglądów z komisarzem Antonio Tajanim cz.II przemysłC.Gutierrez-Cortines: Modernizacja starego budownictwa bardzo często prowadzi do kompleksowego rozwiązania większości problemów środowiskowych. Na pewno wiąże się to z ogromnymi nakładami finansowymi, ale koszty zaniechania w dłuższej perspektywie zwykle okazują się dużo wyższe, bo prowadzą do stopniowej dematerializacji substancji mieszkaniowej.

J.Merkies: Aby zwiększyć poziom wzrostu gospodarczego w Europie potrzeba wizjonerskiego podejścia, gotowości do wprowadzania zmian oraz odwagi do sprostania nowym wyzwaniom.

V.Prodi: Wykorzystywanie systemów satelitarnych pozwala w lepszym, niż do tej pory monitoringu potencjalnych zagrożeń sejsmicznych. Pojęcie „trzeciej rewolucji przemysłowej” nie jest najlepsze i należy go unikać. Troska o dobra materialne to rzecz ważna, ale w tym wszystkim nie można zagubić człowieka.

S.Auconie: Coraz większa produkcja samochodów o napędzie elektrycznym wiąże się z koniecznością utworzenia całej sieci ładowania takich pojazdów. Ponieważ brakuje precyzyjnego ustawodawstwa w tym zakresie, czy jest szansa, że sytuacja ta w najbliższym czasie ulegnie zmianie?

Komisarz: A.Tajani: Aby zrealizować wszystkie ambitne cele, potrzeba spełnienia trzech podstawowych warunków: czasu, odpowiednich środków finansowych i chęci. Procedury dotyczące nanomateriałów zostaną przedstawione w oddzielnym komunikacie Komisji. Utworzenie sieci do ładowania pojazdów elektrycznych nie jest sprawą łatwą. W chwili obecnej Komisja prowadzi liczne rozmowy z wieloma zainteresowanymi przedsiębiorstwami, które mogłyby udostępniać takie przyłącza, jednak w tej sprawie konieczne jest wprowadzenie okresów przejściowych w implementacji takich zaleceń przez państwa członkowskie i monitoring zachodzących zmian. Sektor turystyczny jest w tej chwili zasadniczym działem europejskiej gospodarki, który generuje stały wzrost ekonomiczny. Paradoksalnie dzięki rozwojowi tego rodzaju usług lepiej udaje się chronić nie tylko środowisko przyrodnicze, ale także np. sztukę oraz architekturę. Europejski sektor turystyczny nie jest jeszcze wystarczająco uprzemysłowiony, jednak rozwój jego infrastruktury nie może być związany ze zbytnia ingerencją w naturę.